Al schrijvend meer jezelf worden

PRH Vlaanderen

Verlang je meer inzicht te verwerven in jezelf?
Wil je zelfstandiger en steviger door het leven gaan?
Ben je op zoek naar meer harmonie in je relaties?
Wens je meer kwaliteit aan je leven te geven?
Een instrument daartoe is de methode van zelfanalyse die In dit boek wordt uitgelegd.

15.00

Zelfkennis door een methodische analyse van de beleving: het doorgronden van de eigen beleving is een essentiële voorwaarde tot zelfkennis. Het is binnengaan in je innerlijke leefwereld, bewust in voeling komen met jezelf, je oor te luisteren leggen bij wat er in je omgaat. Zo wordt je je scherper bewust van wat je ervaart, krijg je meer zicht op je innerlijke drijfveren en krijg je een nieuwe kijk op jezelf of op de eigen situatie, wat kan leiden tot het doorbreken van blokkades en tot het aanboren van nieuwe energie.
Dit boek biedt een inleiding in de schriftelijke analyse volgens de PRH-analysemethode. Deze analysemethode leert je datgene wat in je leeft precies en grondig te verwoorden. Het is een krachtig middel om de mooiste eigenschappen van jezelf nog sterker te ontdekken. Het kan je ook helpen om meer zicht te krijgen op complexe en veeleisende situaties in je persoonlijk of professioneel leven.
In deze handleiding wordt de techniek van de analyse door middel van het uitschrijven van wat je gewaarwordt uitgelegd, samen met de theoretisch begrippen en denkwijzen waarop ze steunt. Zo kun je ze dan zelf inoefenen, o.a. Aan de hand van de in het biek opgenomen oefeningen.

PRH staat voor Personnalité et Relations Humaines – Persoonlijkheid en Relaties – het is een (vormings)instelling ontstaan in Frankrijk in 1970 en is nu actief in meer dan dertig landen, waaronder in Vlaanderen en Nederland.

Inhoudstafel:

Druk

Tweede, vermeerderde druk

ISBN

9789079410095

Formaat

15 x 23 cm

Pagina's

117 – met illustraties van Matividad Rodriguez Gutierrez – paperback

Categorie: