Management van verbondenheid

Ontwikkelen van teams die werken met boeiende doelgroepen

Geert Stroobant

Werken in een organisatie doe je meestal niet alleen. Je doet het samen met anderen. Je moet met andere woorden een ‘team’ vormen. In dit boek wordt een teamontwikkelingsmodel uitgewerkt waarbij de verschillende modellen uit de managemenliteratuur vertaald zijn naar een in de praktijk uitgetest en dus bruikbaar model. Op basis van de daarop gebaseerde competentieprofielen worden een zevental teamtypes, leiderschapstypes  en medewerkerstypes uitgewerkt met de erbij horende kenmerken en acties.

24.95

Werken doe je meestal niet alleen. Je doet het samen met anderen, Hoe complexer en meer uiteenlopend de werksituatie en de te bereiken doelstelling zijn, hoe afhankelijker je van elkaar wordt en hoe beter je met elkaar moet kunnen samenwerken. Je moet met andere woorden een ‘team’ vormen.

Om het ontwikkelen van teams op een methodische en systematische manier aan te pakken werkte de auteur een teamontwikkelingsmodel (TOM) uit. Hierin worden de diverse modellen uit de managementliteratuur vertaald naar een in de praktijk uitgetest en dus bruikbaar model.
Het hier uitgewerkte teamontwikkelingsmodel laat toe de competenties van een team, van de leidinggevenden en van de medewerkers te meten en ook na te gaan wat de interactie is tussen deze drie geledingen. Dit gebeurt door het ontwikkelen van competentieprofielen, maar vooral door het benoemen van types van medewerkers. Zo spreken we van ‘vriendenkringen’, ‘gekookte kikkerteams’, ‘kadaverteams’, enzovoort. Verder werd op dezelfde wijze ook een aantal leiderschapstypes ontwikkeld. Aan de medewerkers en de leidinggevenden van teams wordt een taal aangereikt zodat ze elkaar doelgericht kunnen beïnvloeden in functie van een synergetisch geheel.
Het boek is het sediment van vele uren dialoog met o.a. hulpverleners in de diverse sectoren van de gezondheids- en de welzijnszorg, directies en leerkrachten in het onderwijs, medewerkers en vrijwilligers in de sociaal-culturele sector. Het TeamOntwikkelingsModel werd ondertussen reeds met succes ingevoerd in vele organisaties, ook in de profit sector.

Geert Stroobant was achtereenvolgens hoofdopvoeder en teamcoördinator. Sedert 2004 is hij directeur van de Heide, dat hij ondertussen uitgebouwd heeft tot Zorgdorpen 6.0. Dit is een netwerkorganisatie met meerdere campussen, gericht op personen met een tijdelijke of permanente zorgvraag. In zijn hele loopbaan is er steeds een verbinding tussen het conceptuele werk en de praktijk. Hij is ook oprichter van Leertafel TOM dat opleidingen geeft rond teamontwikkeling en teamcoaching.

Inhoudstafel:

Druk

Tweede, gewijzigde druk

ISBN

9789079410101

Formaat

17 x 24 cm

Pagina's

160 – geïllustreerd – paberback

Categorie: