Het Mini PAS-ADD interview

Steve Moss

Elke voorziening voor personen met een verstandelijke handicap die de geestelijke gezondheid van haar populatie wil verbeteren heeft als eerste opdracht de mensen met mogelijke psychiatrische stoornissen te identificeren. Ze kunnen immers pas geholpen worden als ze gekend zijn.

Uitsluitend te bestellen via het SEN (Steunpunt Expertise Netwerken) – e-mail: info@senvzw.be – tel.: (+32) (0)3 270 32 10

In het Mini PAS-ADD interview vraagt men een informant – een begeleider of iemand anders die de betrokken persoon goed kent (eventueel ook uzelf als een professionele informant) – op een semi-gestructureerde manier naar mogelijke symptomen van psychiatrische problemen. (PAS-ADD staat voor ‘Psychiatric Assessment Schedules for Adults with Developmental Disabilities’.) In het handboek staan op de linker bladzijden de interviewvragen, dit zijn vooral symptoombeschrijvingen. In de ‘Toelichting’ op de rechter bladzijden staat er van elk symptoom een omschrijvende definitie die aangeeft waarnaar moet worden gekeken bij het identificeren van het symptoom en die ook helpt om de ernst van het symptoom vast te stellen. De klinische Toelichting geeft ook informatie over de interpretatie van de scores die ingevuld worden op het bijgevoegde ‘Scoreformulier’. Op het scoreformulier worden de scores eerst opgeteld in subscores en daarna in eindscores voor de 7 schalen: Depressieve stoornis, Angststoornis, Hypomanie/manie, Obsessief compulsieve stoornis, Psychotische stoornis, Ongespecificeerde stoornis en Autisme spectrum stoornis. Daarmee wordt het mogelijk na te gaan of voor bepaalde psychiatrische ziektebeelden de drempelwaarden werden overschreden en of het aangewezen is door te verwijzen voor een verder psychiatrisch onderzoek. In het boek zijn ook een zestal coderingsoefeningen opgenomen.

Het Mini PAS-ADD interview werd ontworpen door Steve Moss en medewerkers, verbonden aan het Estia Center van het Guy’s Hospital in Londen. De Nederlandse vertaling door Ad van Gennep kwam tot stand onder impuls van de projectgroep ‘Mini PAS-ADD Vlaanderen’ en het SEN.

Inhoudstafel:

ISBN

9789079410026

Formaat

21 x 29,7 cm

Pagina's

112 – met ringband

Categorie: