Woon-zorg-op-maat: fact of fictie?

Project Proeftuinen Zorgdorpen

Zorgdorpen, CAW Oost-Vlaanderen, PC Dr. Guislain en PC Caritas

‘Proeftuinen Zorgdorpen’ – een samenwerkingsverband van vier partners: De Heide VZW, Centrum
voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen, Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain en Psychiatrisch
Centrum Caritas – is een van de zes door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse
Overheid gekozen projecten om in het kader van het nieuwe beleid te komen tot alternatieve
woonvormen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

18.50

In deze publicatie wordt verslag uitgebracht van het verloop van dat unieke project, waarbij personen met een chronische psychische kwetsbaarheid begeleid worden bij het zetten van de stap naar autonoom wonen buiten een instelling (eigen woning, huurwoning, assistentiewoning, studio op een site …) met installatie van persoonsgerichte zorg.

Voor het project werd een specifieke methodische leidraad ontwikkeld bij het hele traject dat de aangemelde personen doorlopen. Ze werden daarbij begeleid door een daarvoor samengesteld multidisciplinair team. Dit traject loopt over een twintigtal stappen, vertrekkend vanaf de aanmelding van de potentiële cliënten, en is onderverdeeld in drie fasen: het voortraject, de oriëntatie- en observatiefase en de opvolg- en nazorgfase. Het hele verloop wordt uitvoerig toegelicht, met alle daarbij gebruikte modellen en instrumenten, en geïllustreerd met documenten uit de praktijk.

Ten slotte worden ook de besluiten overlopen van het onderzoek naar de kwaliteit van leven van die personen met een chronische psychische kwetsbaarheid die de stap zetten.

In het kader van het nieuwe beleid van de overheid zal dus in de toekomst meer op dergelijke woonvormen moeten worden overgeschakeld. Daarom biedt dit verslag van het project interessante en leerrijke informatie voor al wie met dergelijke projecten geconfronteerd wordt of zal worden, zowel vanuit het beleid als in de praktijk.

Inhoudstafel:

Druk

Eerste

ISBN

978-90- 79410-12- 5

Formaat

21 x 29,7 cm

Pagina's

48 – paperback

Categorie: