Redactie- en productiebureau


Wenst u – of uw vereniging, organisatie of bedrijf – een boek te publiceren dan kunt u bij Conota terecht voor al wat daarbij komt kijken: de redactie van de teksten, eventueel ook de contacten met (potentiële) auteurs, tot en met het zorgen voor de opmaak, het zetten van de teksten, het corrigeren van de zetproeven, en het drukken. Ook als u als uitgever op zoek bent naar een bedreven en betrouwbare redacteur of corrector kunt u bij ons terecht.

Conota kan steunen op een jarenlage en uitgebreide ervaring op dit vlak.

1.

Proeflezen
  • Voordat de tekst naar de zetter gaat.
    Uit de ons bezorgde tekst halen we de spelfouten, grammaticale fouten en stijlfouten en maken er zo een correcte tekst van.
  • Nadat de tekst gezet is.
    We lezen de zetproef na op zetfouten, verkeerde splitsing en dergelijke, en controleren of de juiste lay-out gevolgd werd

2.

Redactie

Redactiewerk behelst een meer ingrijpende revisie van de tekst. Met het oog op de leesbaarheid en de duidelijkheid voor de lezer worden stukken tekst herschreven en/of herschikt, titels en tussentitels ingevoegd, ontbrekende onderschriften bij figuren en tabellen geplaatst, de bibliografische verwijzingen gecontroleerd, enzovoort. Wanneer er meerdere auteurs zijn zorgen we er voor dat de diverse teksten gelijkvormig worden gemaakt. Ook worden de nodige aanduidingen gegeven voor de lay-out van de tekst.

3.

Auteursbegeleiding

We verzorgen de contacten met de door u aangesproken auteur(s) met het oog op het inleveren van zijn/hun tekst(en): tijdig en beantwoordend aan de opdracht. Eventueel overleggen we met hen over de revisie van hun ingeleverde tekst. Desgewenst gaan we ook na of de (wettelijk vastgelegde) regels zijn gevolgd bij het aanhalen van teksten of het overnemen van figuren van andere auteurs.

4.

Productie

We ontwerpen een lay-out voor de tekst en voor de omslag, zorgen ervoor dat de tekst gezet wordt, gedrukt en afgewerkt, dit uiteraard in onderling overleg. Met andere woorden we bezorgen u een volledig afgewerkt product.

INTERESSE? CONTACTEER ONS